• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

ContenidoGenerico
imagen cabecera

Servicios de asesoramiento electrónico

ContenidoGenerico

 

 

 

 

  • Preguntas Frecuentes

    Respuesta a preguntas frecuentes acerca de la Sede Judicial Electrónica, trámites, servicios y el área personal.

 

Contingut complementari