• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

ContenidoGenerico
imagen cabecera

Validación de Firma

ContenidoGenerico
Además de determinar la validez de firmas y certificados digitales, se dispone de otras utilidades de valor añadido, entre las que se encuentran la generación y validación de firmas electrónicas o la demostración de servicios web de @firma, muy útil para desarrolladores e integradores de la plataforma.

 

Pulse aquí para acceder a la plataforma

Contingut complementari