• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

ContenidoGenerico

Imposibilidad de prorrogar o revocar un apoderamiento desde la Sede Judicial Electrónica > 16/04/2019

Por motivos técnicos no se pueden prorrogar o revocar apoderamientos desde la Sede Judicial Electrónica, pudiendo realizarse la prorroga o la revocación del poder en el REGISTRO DE APODERAMIENTOS JUDICIALES  de forma presencial ante los Órganos Judiciales, se notificará cuando el servicio este disponible. Disculpad las molestias ocasionadas.

ContenidoGenerico

Preguntas frecuentes_ca

Contingut complementari