• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

ContenidoGenerico

Habilitación presentación telemática escritos de trámite de juicio verbal > 08/07/2019

Ya ha sido de nuevo habilitado el servicio de presentación de escritos de trámite para procedimientos de juicio verbal.
Puede acceder a este servicio desde la opción Mis Escritos desde el área privada de la Sede Judicial Electrónica.

ContenidoGenerico

Preguntas frecuentes_ca

Contingut complementari