• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

ContenidoGenerico
quejas_y_sugerencias.jpg

Mi documentación

Accede al servicio de mi documentación que permite consultar la documentación compartida de un procedimiento a un interviniente

ContenidoGenerico
  • En el acceso a la documentación, los intervinientes podrán consultar la documentación que se les ha compartido asociada a un procedimiento. Para poder optar a consultar la documentación, préviamente han debido de solicitarlo de manera presencial en su juzgado.

  • Cualquier persona física que lo haya solicitado de manera presencial en su juzgado.

ContenidoGenerico

Buscador de servicios

ContenidoGenerico

Preguntas frecuentes_ca

Contingut complementari