• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

Vistas judiciales públicas > 05/06/2020

En esta página se publicarán enlaces para poder seguir las vistas públicas de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo

 

Preguntas frecuentes_ca

Contingut complementari