• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

Cita previa > 30/10/2020

Antes de solicitar cita previa, compruebe que su trámite/certificado no lo puede realizar/solicitar telemáticamente, SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE a las oficinas de Órgano Judicial/Registro Civil:

 

Tenga en cuenta que la solicitud telemática es más rápida que la atención presencial

Preguntas frecuentes_ca

Contingut complementari