• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

Solicitud de certificados con Cl@ve > 16/02/2021

Los certificados pueden ser solicitados telemáticamente, SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE a las oficinas del Registro Civil, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia

La expedición del certificado será inmediata si está registrado en Cl@ve, o si dispone de Certificado electrónico. Puede registrarse en cl@ve, siguiendo los siguientes pasos:

Preguntas frecuentes_ca

Contingut complementari