• Català Català
  • Contacte
  • preguntas frecuentesPreguntes
Buscador
  • fecha y hora oficial

    ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu Judicial Electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

    Accés a hora oficial Reial Observatori de l'Armada

Intervención planificada Lexnet > 26/03/2021

AVISO IMPORTANTE: Debido a labores de mantenimiento técnico en el sistema Lexnet,  los servicios de presentación de escritos, presentación telemática de dictámenes periciales y actos de comunicación no van estar disponible el 16 de abril desde las 20:00 hasta las 06:00 y el día 17 de abril.

El resto de servicios y contenidos disponibles en esta sede judicial electrónica estarán operativos de la forma habitual.

Disculpen las posibles molestias ocasionadas.

Preguntas frecuentes_ca

Contingut complementari